Hur kan jag som partner/stödpersonn vara ett tryggt och bra stöd?

En förlossningsförberedande kurs för dig som stödperson

Den här kursen vänder sig till dig som ska vara stöd under förlossningen. Kursen kommer att ta dig igenom förlossningsförloppet ur ditt perspektiv, ge dig konkreta verktyg att använda dig av och öka din förståelse för vad din roll är. Efter kursen kommer du att vara den gravidas bästa stöd under förlossningen. Du kommer att kunna hjälpa till med både trygghet och smärtlindring samtidigit kommer du att öka ditt eget lugn och tillit till det som ska ske.

Kursens innehåll:

  • Introduktion
  • Förlossningens olika faser, ur ditt perspektiv
  • Förlossningen och kroppens fysiologiska reaktioner
  • Din roll
  • Praktiska smärtlindrande tekniker
  • Medicinska ingrepp och hur du kan förhålla dig
  • Vanliga rädslor
  • Vad du kan tänka på när barnet kommit?"Denna kursen gav mig det jag inte visste att jag kunde få. Men nu förstår jag hur stor skillnad jag kan göra under förlossningen. Att min roll är så mycket tydligare än vad jag trodde."

— John

"Tack för att du lägger fokus på mig som stödperson. Nu känner jag mig trygg inför förlossningen och har konkreta verktyg att använda mig av. Min sambo är också glad att vi kan prata om förberedleserna på ett helt nytt sätt nu när jag vet vad jag kan göra och förstår födandet bättre."

— Robert

Din kursledare


Anna Tallwe
Anna Tallwe

Anna är i grunden beteendevetare och har arbetat för att skapa trygga förlossningar sedan 2011. Hon arbetar med samtal, föreläsningar och kurser för så väl privatpersoner som professionella inom förlossningsvården. Som doula har Anna stöttat många blivande föräldrar genom graviditet, förlossning och in i föräldraskapet. Föda utan rädsla kurser och gravidyoga håller hon i Skåne. Sedan 2017 utbildar hon doulor runt om i Sverige. Anna är också ett stående inslag på barnmorskeutbildningen i Lund.


FAQ


När kan jag börja kursen?
Du kan börja så snart du betalt.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen i 6 månader

Börja nu!