Så hanterar du smärtan

Att lära sig hantera smärtan inför förlossningen är en viktig del av förberedelserna. Smärtlindring kan ske på olika sätt, så väl med egna fysiologiska vertyg som med mediciner. Det finns inget rätt och fel. Det som för många är en framgångsfaktor är att vara öppen för alla möjligheter. Denna kurs leder dig fram till din egen smärtplan utifrån dina önskemål. Detta har skapat trygghet och lugn för många samt ökat möjligheten att påverka förlossningen till att bli en positiv upplevelse.

Kursen innehåller:

  • Smärtan och värken
  • Hur kroppen arbetar för dig
  • Kroppen och smärtan
  • Det mentala och smärtan
  • Förlossningens faser ur ett smärtperspektiv
  • Smärtlindringsalternativ
  • Gör din egen smärtplan


"Tack vare denna kurs är jag nu inte lika rädd för smärtan och upplever att jag kan påverka hur jag tillsammans med min partner och vården kan hantera värken. Tack!"

— Aleid


"Äntligen något som hjälpt mig och kunna tro på att jag kan hantera värkarna under förlossningen. Denna kurs är både konkret och skapade nya insikter som jag aldrig förstått om jag inte valt att gå kursen."

— Julia


Börja nu!Din kursledare


Anna Tallwe
Anna Tallwe

Anna är i grunden beteendevetare och har arbetat för att skapa trygga förlossningar sedan 2011. Hon arbetar med samtal, föreläsningar och kurser för så väl privatpersoner som professionella inom förlossningsvården. Som doula har Anna stöttat många blivande föräldrar genom graviditet, förlossning och in i föräldraskapet. Föda utan rädsla kurser och gravidyoga håller hon i Skåne. Sedan 2017 utbildar hon doulor runt om i Sverige. Anna är också ett stående inslag på barnmorskeutbildningen i Lund.


FAQ


När kan jag börja kursen?
Du kan börja så snart du har betalat.
Hur långe har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen i 6 månader.