Skapa ditt "dream-team"

-optimera ditt stöd inför förlossningen

Att vara trygg med stödet under förlossningen är en stark framgångsfaktor för att få en bra förlossningsupplevelse. Det är så väl smärtlindrande som trygghetsskapande. I den här kursen får du vetskap kring hur du skapar ditt "dream-team". Du ges verktyg för att din partner, stödperson och förlossningspersonalen ska kunna stödja dig på bästa sätt. Kursen innehåller fyra olika delar. Varje del innehåller både information och övningar så att du kan skapa din egen plan utifrån dig som individ.

Kursen innehåll:

  • Stödets betydelse
  • Ditt team
  • Partnerns/stödpersonens trygghet
  • Be om hjälp"Den här kursen har hjälpt mig att förstå vilken typ av stöd jag kan få. Det är jag evigt tacksam för. Känner mig mycket lugnare nu."

— Emma

"Jag var så rädd att vara ensam. Nu känner jag att jag har förbrett mig mycket bättre genom att förbereda dom olika stödpersonerna som kommer att vara med mig, både min partner, mamma och förlossningspersonalen."

— Sheida

Din kursledare


Anna Tallwe
Anna Tallwe

Anna är i grunden beteendevetare och har arbetat för att skapa trygga förlossningar sedan 2011. Hon arbetar med samtal, föreläsningar och kurser för så väl privatpersoner som professionella inom förlossningsvården. Som doula har Anna stöttat många blivande föräldrar genom graviditet, förlossning och in i föräldraskapet. Föda utan rädsla kurser och gravidyoga håller hon i Skåne. Sedan 2017 utbildar hon doulor runt om i Sverige. Anna är också ett stående inslag på barnmorskeutbildningen i Lund.


Börja nu!FAQ


När kan jag börja kursen?
Kursen kan du påbörja så snart du köpt den.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen i 6 månader.